El forbrug 2017På KUC arbejder vi løbende med at optimere energi- og ressourceforbruget (varme, vand og el). Dette sker gennem projektet ”Grøn butik” som er en officiel mærknings ordning.

Dette udføres ved årligt at udvælge 3 nye fokusområder.

Energiforbruget synliggøres ved at opsætte det månedlige forbrugstal på opslagstavler samt her hjemmesiden.