KUCs lokaler udlånes til institutioner og foreninger. Der er tale om faglokaler, klasselokaler, grupperum, mødefaciliteter og auditorium.
Der udlånes lokaler til arrangementer som strækker sig over en periode samt til enkeltstående arrangementer. Fælles for begge typer udlån er, at lokalerne ikke fast er forbeholdt en enkelt bruger. Til øvrige brugere udlånes/udlejes øvrige konferencelokaler på ad hoc basis.

Vilkår for udlån:

 • Arrangementet eller undervisningen skal have et lovligt formål.
 • Udlån af lokalerne sker vederlagsfrit.
 • Lokalerne udlånes såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift.
 • Lokalerne udlånes som udgangspunkt ikke til ansættelsessamtaler.
 • Lokalerne kan ikke udlånes til private selskabelige arrangementer.
 • Auditoriet kan kun anvendes til lokalets primære formål
 • Der må ikke indtages drikkevarer og mad i auditoriet.
 • Der må ikke indtages mad og drikkevarer i fag- og undervisningslokaler.
 • Lokalerne udlånes alle hverdage mellem klokken 8:00 og 22:00. Udlån udenfor dette tidsrum skal ske efter aftale med Uddannelsescentrets personale.
 • Der må ikke anvendes tape eller anden form for opklæbning på vægge. Opklæbning/ophæng efter nærmere aftale med KUC's personale.
 • Alt kursusmateriale medtages som udgangspunkt, dog kan der i akutte tilfælde kopieres i mindre omfang mod betaling.

Vilkår for ad hoc udleje:

 • Lokalerne udlejes, såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift.
 • Lokalerne kan ikke udlejes til private selskabelige arrangementer.
 • Priser for leje af lokaler fremgår af kommunens aktuelle takstblad for KUC.
 • Auditoriet og konferencemødelokaler kan kun anvendes til lokalernes primære formål.
 • Der må ikke indtages drikkevarer og mad i auditoriet.
 • Lokalerne udlejes alle hverdage mellem kl. 8.00 - 22.00. Udleje udenfor dette tidsrum kan i enkeltstående tilfælde ske efter særlig aftale med KUCs personale.
 • Der må ikke anvendes tape eller anden form for opklæbning på vægge. Opklæbning/ophæng efter nærmere aftale med KUCs personale.
 • Alt kursusmateriale medtages som udgangspunkt, dog kan der i akutte tilfælde kopieres i mindre omfang mod betaling.