• Arrangøren er ansvarlig for ro, orden og oprydning og har det fulde ansvar for det lånte.
  • Arrangøren er erstatningspligtig for skader, som ikke kan henføres til almindeligt slid på bygninger, inventar mm.
  • Arrangøren skal sikre, at Uddannelsescentrets retningslinjer overholdes, herunder regler om rygning mv.
  • Arrangøren er ansvarlig for at ajourføre booking oplysninger overfor KUCs lokaleadministration, såfremt der er ændringer i henhold til den sidst afsendte lokalebekræftelse

Læs mere om uddannelsescentrets retningslinjer i infoboksen til højre.